API Modülü Entegrasyonlar openclassify.com

API Modülü

Yükseltmeler ve gelecekteki özellikler

Güvenlik güncellemeleri

API Modülü Size Ne Kazandırır?

  Bir uygulamaya veya yazılıma ait işlevlerin diğer bir uygulama üzerinde kullanıma açarak uzaktan gelecek veri ve bilgi taleplerini hızlı bir şekilde karşılanmasıdır. Kullanıcılarınıza sitenizden alabileceği hizmetleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde verebilmeniz, ürünlere erişimi kolaylaştırmanız ve sipariş sürecinin tüm kanallardan tamamlanabilmesi, bu arayüzlerle mümkündür.Bu sebeple API’ler zaman kaybını önleyerek süreçleri hızlandırmayı ve pratikleştirmeyi sağlayan ve birbirinden bağımsız olup, birbirine entegre olabilen uygulamaların geliştirilebilmesini sağlayan arayüzlerdir. 

Örneğin; kullanmak istediğiniz kargo, muhasebe gibi programlarınızı Api sistemini kullanarak siteniz üzerinde ki ürünlerinizi muhasebe programınızla ile eşleştirebilir bu sayede stok, fiyat gibi günlük değişebilecek bilgileri güncel tutabilir ve sipariş aktarımları gibi bir çok veriyi muhasebe programı ile entegre ederek eşleştirebilirsiniz.